Hoạt động vận tải từ ngày 1/8/2017 đến 21/08/2017
Lượt phương tiện vào cảng 5,104 lượt
Lượt phương tiện ra cảng 1,225 lượt
Lượng hàng hóa nhập cảng 1,172,242.45 tấn
Lượng hàng hóa xuất cảng 726,076.00 tấn
Lượng hành khách thông qua cảng 83,437 hk
Lượt phương tiện vào bến 9,469 lượt
Lượt phương tiện ra bến 3,959 lượt
Lượng hàng hóa nhập bến 2,025,444.74 tấn
Lượng hàng hóa xuất bến 800,832.75 tấn
Lượng hành khách thông qua bến 681,252 hk
Xem chi tiết
Công tác đảm bảo ATGT từ ngày 1/8/2017 đến 21/08/2017
Số vụ 2 vụ
Số người chết, mất tích 0 người
Số người bị thương 0 người
Ước thiệt hại 120.0 triệu
Lượng thông tin nhận được 5 thông tin
Xử lý thông tin nhận được 5 thông tin
Xem chi tiết

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI NĂM 2017
Nguồn: Cục đường thủy nội địa Việt Nam


BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATGT NĂM 2017
Nguồn: Cục đường thủy nội địa Việt Nam