Hoạt động vận tải từ ngày 1/1/2020 đến 26/01/2020
Lượt phương tiện vào cảng 6,872 lượt
Lượt phương tiện ra cảng 3,191 lượt
Lượng hàng hóa nhập cảng 1,828,969.00 tấn
Lượng hàng hóa xuất cảng 1,638,321.00 tấn
Lượng hành khách thông qua cảng 115,220 hk
Lượt phương tiện vào bến 6,633 lượt
Lượt phương tiện ra bến 894 lượt
Lượng hàng hóa nhập bến 1,892,243.15 tấn
Lượng hàng hóa xuất bến 473,787.00 tấn
Lượng hành khách thông qua bến 48,104 hk
Xem chi tiết
Công tác đảm bảo ATGT từ ngày 1/1/2020 đến 26/01/2020
Số vụ 2 vụ
Số người chết, mất tích 0 người
Số người bị thương 2 người
Ước thiệt hại 80.0 triệu
Lượng thông tin nhận được 2 thông tin
Xử lý thông tin nhận được 2 thông tin
Xem chi tiết

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI NĂM 2020
Nguồn: Cục đường thủy nội địa Việt Nam


BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATGT NĂM 2020
Nguồn: Cục đường thủy nội địa Việt Nam