Hoạt động vận tải từ ngày 1/4/2019 đến 19/04/2019
Lượt phương tiện vào cảng 5,860 lượt
Lượt phương tiện ra cảng 1,439 lượt
Lượng hàng hóa nhập cảng 1,608,374.00 tấn
Lượng hàng hóa xuất cảng 1,060,527.00 tấn
Lượng hành khách thông qua cảng 104,512 hk
Lượt phương tiện vào bến 8,054 lượt
Lượt phương tiện ra bến 1,549 lượt
Lượng hàng hóa nhập bến 2,063,889.99 tấn
Lượng hàng hóa xuất bến 435,604.40 tấn
Lượng hành khách thông qua bến 506,760 hk
Xem chi tiết
Công tác đảm bảo ATGT từ ngày 1/4/2019 đến 19/04/2019
Số vụ 5 vụ
Số người chết, mất tích 3 người
Số người bị thương 0 người
Ước thiệt hại 455.0 triệu
Lượng thông tin nhận được 4 thông tin
Xử lý thông tin nhận được 4 thông tin
Xem chi tiết

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI NĂM 2019
Nguồn: Cục đường thủy nội địa Việt Nam


BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATGT NĂM 2019
Nguồn: Cục đường thủy nội địa Việt Nam