Hoạt động vận tải từ ngày 1/6/2017 đến 28/06/2017
Lượt phương tiện vào cảng 9,868 lượt
Lượt phương tiện ra cảng 3,249 lượt
Lượng hàng hóa nhập cảng 1,865,571.00 tấn
Lượng hàng hóa xuất cảng 989,753.00 tấn
Lượng hành khách thông qua cảng 143,793 hk
Lượt phương tiện vào bến 14,061 lượt
Lượt phương tiện ra bến 9,791 lượt
Lượng hàng hóa nhập bến 2,750,782.31 tấn
Lượng hàng hóa xuất bến 1,236,893.83 tấn
Lượng hành khách thông qua bến 1,130,144 hk
Xem chi tiết
Công tác đảm bảo ATGT từ ngày 1/6/2017 đến 28/06/2017
Số vụ 3 vụ
Số người chết, mất tích 0 người
Số người bị thương 0 người
Ước thiệt hại 760.0 triệu
Lượng thông tin nhận được 2 thông tin
Xử lý thông tin nhận được 2 thông tin
Xem chi tiết

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI NĂM 2017
Nguồn: Cục đường thủy nội địa Việt Nam


BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATGT NĂM 2017
Nguồn: Cục đường thủy nội địa Việt Nam