Hoạt động vận tải từ ngày 1/8/2019 đến 25/08/2019
Lượt phương tiện vào cảng 5,462 lượt
Lượt phương tiện ra cảng 1,666 lượt
Lượng hàng hóa nhập cảng 1,606,642.00 tấn
Lượng hàng hóa xuất cảng 1,585,071.00 tấn
Lượng hành khách thông qua cảng 99,136 hk
Lượt phương tiện vào bến 8,270 lượt
Lượt phương tiện ra bến 1,161 lượt
Lượng hàng hóa nhập bến 2,313,292.00 tấn
Lượng hàng hóa xuất bến 505,548.00 tấn
Lượng hành khách thông qua bến 51,835 hk
Xem chi tiết
Công tác đảm bảo ATGT từ ngày 1/8/2019 đến 25/08/2019
Số vụ 0 vụ
Số người chết, mất tích 0 người
Số người bị thương 0 người
Ước thiệt hại 0.0 triệu
Lượng thông tin nhận được 0 thông tin
Xử lý thông tin nhận được 0 thông tin
Xem chi tiết

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI NĂM 2019
Nguồn: Cục đường thủy nội địa Việt Nam


BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATGT NĂM 2019
Nguồn: Cục đường thủy nội địa Việt Nam