Hoạt động vận tải từ ngày 1/5/2018 đến 22/05/2018
Lượt phương tiện vào cảng 8,123 lượt
Lượt phương tiện ra cảng 1,443 lượt
Lượng hàng hóa nhập cảng 1,481,630.00 tấn
Lượng hàng hóa xuất cảng 1,086,618.00 tấn
Lượng hành khách thông qua cảng 90,686 hk
Lượt phương tiện vào bến 8,262 lượt
Lượt phương tiện ra bến 2,039 lượt
Lượng hàng hóa nhập bến 1,947,627.11 tấn
Lượng hàng hóa xuất bến 370,932.62 tấn
Lượng hành khách thông qua bến 446,907 hk
Xem chi tiết
Công tác đảm bảo ATGT từ ngày 1/5/2018 đến 22/05/2018
Số vụ 2 vụ
Số người chết, mất tích 3 người
Số người bị thương 0 người
Ước thiệt hại 800.0 triệu
Lượng thông tin nhận được 2 thông tin
Xử lý thông tin nhận được 2 thông tin
Xem chi tiết

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI NĂM 2018
Nguồn: Cục đường thủy nội địa Việt Nam


BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATGT NĂM 2018
Nguồn: Cục đường thủy nội địa Việt Nam