Hoạt động vận tải từ ngày 1/12/2017 đến 18/12/2017
Lượt phương tiện vào cảng 6,787 lượt
Lượt phương tiện ra cảng 1,920 lượt
Lượng hàng hóa nhập cảng 1,062,426.00 tấn
Lượng hàng hóa xuất cảng 792,290.00 tấn
Lượng hành khách thông qua cảng 54,555 hk
Lượt phương tiện vào bến 6,245 lượt
Lượt phương tiện ra bến 1,473 lượt
Lượng hàng hóa nhập bến 1,575,557.81 tấn
Lượng hàng hóa xuất bến 300,704.79 tấn
Lượng hành khách thông qua bến 271,575 hk
Xem chi tiết
Công tác đảm bảo ATGT từ ngày 1/12/2017 đến 18/12/2017
Số vụ 2 vụ
Số người chết, mất tích 0 người
Số người bị thương 0 người
Ước thiệt hại 114.0 triệu
Lượng thông tin nhận được 2 thông tin
Xử lý thông tin nhận được 2 thông tin
Xem chi tiết

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI NĂM 2017
Nguồn: Cục đường thủy nội địa Việt Nam


BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATGT NĂM 2017
Nguồn: Cục đường thủy nội địa Việt Nam