Hoạt động vận tải từ ngày 1/9/2018 đến 21/09/2018
Lượt phương tiện vào cảng 4,618 lượt
Lượt phương tiện ra cảng 1,467 lượt
Lượng hàng hóa nhập cảng 1,127,061.00 tấn
Lượng hàng hóa xuất cảng 1,415,216.00 tấn
Lượng hành khách thông qua cảng 66,357 hk
Lượt phương tiện vào bến 8,057 lượt
Lượt phương tiện ra bến 1,993 lượt
Lượng hàng hóa nhập bến 1,970,989.20 tấn
Lượng hàng hóa xuất bến 483,580.60 tấn
Lượng hành khách thông qua bến 68,852 hk
Xem chi tiết
Công tác đảm bảo ATGT từ ngày 1/9/2018 đến 21/09/2018
Số vụ 5 vụ
Số người chết, mất tích 0 người
Số người bị thương 0 người
Ước thiệt hại 500.0 triệu
Lượng thông tin nhận được 5 thông tin
Xử lý thông tin nhận được 5 thông tin
Xem chi tiết

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI NĂM 2018
Nguồn: Cục đường thủy nội địa Việt Nam


BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATGT NĂM 2018
Nguồn: Cục đường thủy nội địa Việt Nam